Szósta Niedziela Zwykła ? 13 luty 2022 r.

Szósta Niedziela Zwykła ? 13 luty 2022 r.

Nabożeństwo fatimskie dzisiaj – 13 lutego po Eucharystii o godz. 19.00.

Liturgiczne wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, którego relikwie są w naszej świątyni, obchodzimy we wtorek – 15 lutego. W tym dniu relikwie będą wystawione do publicznej czci na ołtarzu głównym.

Dodatkowym terminem wizyty duszpasterskiej będzie sobota – 19 lutego. Zapisy na ten termin przyjmujemy od dzisiejszej niedzieli do czwartku. Można to uczynić w trojaki sposób:

1. zapisać się osobiście w zakrystii lub kancelarii parafialnej

2. telefonując do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania

3. przez adres e-mail parafii, podany na stronie internetowej parafii.

Wizytę duszpasterską w tym dniu rozpoczynamy od godz. 15.00. Na stole prosimy przygotować: krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Jeżeli nie posiadamy w domu wody święconej, można ją pobrać po Mszach Świętych w zakrystii. Przychodzący kapłan będzie w maseczce ochronnej. Prosimy, aby także domownicy na czas wizyty kapłana, używali maseczek oraz przygotowali płyn do dezynfekcji rąk dla kapłana.

Przypominamy, że przynależność do parafii wiąże się z miejscem zamieszkania a nie miejscem zameldowania. Dlatego każdy, kto zamieszkał na terenie naszej parafii i nie został wpisany do ewidencji parafialnej w czasie wizyty duszpasterskiej, powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zapisać się na listę parafian.

Przypominamy, że istnieje możliwość przyjęcia w swoim mieszkaniu, na jeden dzień, obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz ten, w marcu 1977 roku, kardynał Stefan Wyszyński ofiarował mieszkańcom Służewca, starającym się o uzyskanie pozwolenia na powstanie naszej parafii. Zachęcamy, aby przed tym obrazem modlić się do Matki Bożej i Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, szczególnie jeśli mamy trudne problemy w naszych rodzinach. Zapisy na przyjęcie obrazu przyjmujemy w zakrystii i kancelarii.

Grupa Fides zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące Synodu, które odbędzie się w następny poniedziałek – 21 lutego, w sali dolnego kościoła o godz. 20.00. Materiały przygotowawcze do udziału w spotkaniu synodalnym, umieszczone są na stronie internetowej parafii oraz dostępne są w kościele – na stoliku za ławkami.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Błogosławionych i Świętych Rodaków.

ZASADY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1. w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przyjmujące Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. przyjmujący Komunię Świętą na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną Okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk