Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła – 5 listopada 2023 r.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła – 5 listopada 2023 r.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca dzisiaj – 6 listopada o godz. 16.30  w  sali  dolnego  kościoła  a  procesja  eucharystyczna  dzisiaj  o  godz. 18.30.

Otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny, w środę
– 8 listopada, po Eucharystii o godz. 19.00, w sali na pierwszym piętrze plebanii. Grupa Misja Św. Faustyny zajmuje się praktykowaniem i szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do włączenia się w działalność tej grupy.

Narodowe święto Niepodległości obchodzimy w sobotę – 11 listopada. Eucharystie w tym dniu o godzinach: 7.00, 10.00 i 19.00. Po Eucharystii o godz. 10.00 na modlitwę różańcową w intencji naszej Ojczyzny zaprasza Misja Św. Faustyny. Przypominamy o wywieszaniu flag państwowych w oknach mieszkań, co jest oznaką naszego patriotyzmu.

Akcja Katolicka rozprowadza pod chórem świecę Niepodległości, którą zapalimy 11 listopada. Jest to forma cegiełki na wykończenie Świątyni Opatrzności Bożej.

Zapraszamy dzieci naszej parafii do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych
w każdą sobotę o godz. 9:00 w sali koło kancelarii parafialnej.

Zapraszamy rodziców do pomocy w organizacji skautingu katolickiego prowadzonego przez organizację Wędrownicy w naszej parafii. Na zbiórki zapraszamy dzieci w wieku od sześciu lat. Skauting wspiera rozwój dzieci, buduje środowisko przyjaciół, a także prowadzi je do Pana Boga. Zebranie organizacyjne dla rodziców odbędzie się w przyszłą Niedzielę 12 listopada po Mszy św. o 11:00 w sali dolnego kościoła.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach 26 kwietnia do 3 maja 2024. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz w wyjściu z kościoła. 

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa Błogosławionych i Świętych Rodaków.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki lub ofiaromatu.