Trzydziesta Niedziela Zwykła – 29 października 2023 r.

Trzydziesta Niedziela Zwykła – 29 października 2023 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w środę – 1 listopada. Eucharystie w tym dniu odprawiane będą według porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz.17.30, której nie będzie. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane „Dniem Zadusznym”, obchodzimy w czwartek – 2 listopada. Eucharystie w tym dniu o godz.: 7.00,  10.00  i  19.00. Procesja z modlitwami  za  zmarłych  w  Dzień  Zaduszny  po  Eucharystii  o  godz. 10.00.

Przypominamy, że codziennie w dniach od 1 do 8 listopada możemy ofiarować za jednego zmarłego odpust zupełny. Warunkami do uzyskania odpustu są: wzbudzenie intencji zyskania odpustu, nawiedzenie i modlitwa za zmarłych na cmentarzu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek  grzechu. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości przyjścia z pomocą naszym bliskim zmarłym, co  jest  wyrazem  naszej  wdzięczności  za  dobro  od nich otrzymane.

Na „ wypominki ” za zmarłych przyjmujemy w zakrystii i  kancelarii parafialnej.

Śpiew  Akatystu  ku  czci  Matki  Bożej  w  środę – 1 listopada  po Mszy św. o 19:00.

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek – 2 listopada, po Eucharystii wieczornej  do   godz. 21.00.  Adorację  prowadzi  Akcja  Katolicka.

Spowiedź pierwszopiątkowa w piątek – 3 listopada od godz. 9.30 i od godz.18.30.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Świętych Rodaków. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 4 listopada po Eucharystii godz. 19.00.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę – 5 listopada o godz. 16.30  w  sali  dolnego  kościoła  a  procesja  eucharystyczna  o  godz. 18.30.

Akcja Katolicka w przyszłą niedzielę rozprowadzać będzie świecę Niepodległości, którą zapalamy 11 listopada. Jest ona formą cegiełki na Świątynię  Opatrzności  Bożej.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach 26 kwietnia do 3 maja 2024. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz w wyjściu z kościoła. 

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w październiku złożyło dwadzieścia dziewięć rodzin na łączną sumę 8360 zł. Troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami.