Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła – 12 listopada 2023 r.

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła – 12 listopada 2023 r.

Zapraszamy rodziców zainteresowanych skautingiem katolickim dla swoich dzieci na spotkanie organizacyjne po Mszy św. o godz. 11:00 w sali dolnego kościoła.

Nabożeństwo fatimskie w Poniedziałek – 13 listopada po Eucharystii o godz. 19.00.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach 26 kwietnia do 3 maja 2024. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz w wyjściu z kościoła. 

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa Błogosławionych i  Świętych  Rodaków.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej za tydzień 19 listopada o godz. 20.00  na plebani.

Dziś obchodzimy XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „To jest nasz dom”. Przy wyjściu z kościoła  zbierane  są  ofiary  dla  prześladowanych chrześcijan.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki lub ofiaromatu.