Podsumowanie rocznej służby ministrantów i bielanek – 2003