Oaza Dzieci Bożych

Spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w soboty o godz. 10.00 w sali nr 2 obok kancelarii.

Opiekunem jest ks. Tomasz Chruścik

Do grupy zapraszamy dzieci uczęszczające do klas 4-6.

Oaza Dzieci Bożych to grupa formacyjna, której praca odbywa się w ramach Ruchu Światło – Życie.