25 Niedziela Zwykła – 20 września 2020 r.

Przypominamy, że rozpoczęło się przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych. Spotkania odbywają się w środy o godz. 20.00 w sali przy kancelarii parafialnej. Młodzież, z klas ósmych i szkoły średniej, na przygotowanie do bierzmowania zapisywać będziemy po Odpuście Parafialnym, tj. po 10 października.

Klub Filmowy zaprasza na spotkanie w środę ? 23 września po Eucharystii o godz. 19.00 do sali na pierwszym piętrze plebanii. Temat spotkania: ?Tajemnice Ojca Pio?.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę ? 26 września od godz. 9.00. Prosimy o potwierdzenie po wakacyjnej przerwie dotychczas odwiedzanych chorych oraz zgłaszanie nowych osób w zakrystii lub kancelarii.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę ? 26 września o godz. 19.00. Imienna modlitwa za tych zmarłych od godz. 18.15.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściach z kościoła przeprowadza Zespół ?Caritas?, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej prowadzonej w naszej parafii. Stała puszka Parafialnego Zespołu ?Caritas?, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego. Przypominamy, że od września ubiegłego roku Parafialny Punkt Caritas zmienił miejsce przyjmowania interesantów. Wejście do sali Caritas znajduje się przy schodach głównych do kościoła, od strony krzyża papieskiego.

Zebranie rodziców, których dzieci w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do Pierwszej Komunii, odbędzie się w przyszłą niedzielę – 27 września o godz. 18.20 w kościele. Na spotkaniu zostanie omówiony program tego przygotowania.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz odpowiedzialnych wszystkich grup istniejących w parafii, odbędzie się w przyszłą niedzielę – 27 września o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Tematem spotkania będzie kanoniczna wizytacja naszej parafii. Kodeks Prawa Kanonicznego określa, że raz na pięć lat biskup przeprowadza wizytację każdej parafii. Ponieważ nakaz ten nałożony jest przez prawo kanoniczne Kościoła, dlatego taką wizytację nazywa się kanoniczną, w odróżnieniu od innych wizyt biskupa, który przybywa do parafii na różne uroczystości. Ostatnia wizytacja w naszej parafii odbyła się w roku 2014. Po sześciu latach odbędzie się kolejna kanoniczna wizytacja naszej parafii, którą przeprowadzi Biskup Piotr Jarecki. Odbędzie się ona w dniach 10 ? 11 października.

Rezerwację intencji mszalnych na pierwsze półrocze przyszłego roku przyjmować będziemy od 1 października w kancelarii parafialnej, w godzinach jej otwarcia.

Przypominamy zasady dotyczące sposobu udzielania Komunii Świętej w naszym kościele:

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1. w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przeżywające obawy sanitarne przy przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk