3 Niedziela Adwentu ? 15 grudnia 2019 r.

Porządek rekolekcji w poniedziałek i wtorek:

– dla dorosłych ? godz. 6.30, 10.00 i 19.00

– dla młodzieży i dłużej pracujących ? godz. 20.30

– dla dzieci ? godz. 17.30

Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem spotkań rekolekcyjnych.

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

środa, 18 XII ? Bartłomieja 5 i 7

czwartek, 19 XII ? Bartłomieja 8, 10 i 12

piątek, 20 XII ? Jadźwingów 1, 2, 3 i 5/7

sobota, 21 XII ? Rzymowskiego 33

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 16.30. Aby przyjąć kapłana prosimy na drzwiach mieszkania wywiesić kartkę informującą, że zapraszamy księdza do swojego mieszkania. Zamiast własnej kartki, można skorzystać z zawieszki na klamkę o przyjęciu kapłana, którą można wziąć z kościoła. Wyłożona jest ona na stoliku za ławkami. Bardzo prosimy o odbieranie z zakrystii i wywieszenie na drzwiach klatki schodowej kartek zawiadamiających o wizycie duszpasterskiej w tym tygodniu. Wszystkie rodziny z rejonu gdzie odbyła się już wizyta duszpasterska, a zostały one pominięte lub nie było ich w domu, a pragną zaprosić kapłana, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub do kancelarii parafialnej. Rodziny te odwiedzać będziemy w sobotę – 21 grudnia.

Klub Filmowy zaprasza na spotkanie w środę – 18 grudnia o godz. 19.45 do sali na pierwszym piętrze plebanii. Temat spotkania: ?Wielkie tajemnice historii – Arka Przymierza?.

Przedświąteczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 21 grudnia od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.

Zapraszamy na spotkanie z wykładem ks. dr Jerzego Jastrzębskiego pt. ?Co łączy Kardynała Wyszyńskiego z przesłaniem fatimskim i orędziem św. Faustyny?, które odbędzie się w sobotę ? 21 grudnia o godz. 17. 00 w sali dolnego kościoła. Spotkanie organizuje Akcja Katolicka w ramach przygotowania do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Zespół Caritas, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej prowadzonej w naszej parafii. Zespół Caritas rozprowadza pod chórem świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dziękuje wszystkim, którzy składają dary do paczek świątecznych dla ubogich, do kosza  przed ołtarzem Św. Antoniego.

Opłatki wigilijne są do nabycia dzisiaj przy wyjściu z kościoła a w tygodniu w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Ofiary za opłatki przeznaczone są na opłacanie ogrzewania kościoła, którego roczny koszt wynosi ponad 80 tys. zł.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami.

Prosimy wszystkich siedzących w ławkach, aby nie stawiać nóg na desce klęcznikowej ławki. Pamiętajmy, że po nas przychodzą do kościoła inne osoby. Nie pozostawiajmy więc po sobie zabrudzonej deski klęcznikowej w ławce.

PLANOWANA WIZYTA DUSZPASTERSKA – grudzień 2019

27.XII, piątek ? Al. Lotników 20 i Blacharska 1, kl. I ? IV

28.XII, sobota ? Modzelewskiego 40 i Blacharska 1, kl. V ? X

30.XII, poniedziałek ? Modzelewskiego 46/50 ? wszystkie klatki