32 Niedziela Zwykła ? 11 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

Z racji dzisiejszego Narodowego Święta Niepodległości, w setną rocznicę odzyskana niepodległości po stu dwudziestu trzech latach jej niewoli, zachęcamy do osobistej modlitwy za Polskę, aby upraszać Bożego błogosławieństwa dla wolnej i niepodległej Ojczyzny. Pomocą w takiej modlitwie może być okolicznościowy modlitewnik, który możemy nabyć za dobrowolną ofiarę. Wyłożony jest on na stoliku za środkowym rzędem ławek. Jest tam także okolicznościowa książeczka o Św. Janie Pawle II, wydana w czterdziestą rocznicę wyboru naszego rodaka na Papieża. Przypominamy także o możliwości wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę, która odbywa się w soboty o godz. 18.30 w czasie nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Większość tych Świętych i Błogosławionych to nasi rodacy, których opieki nad naszą Ojczyzną upraszamy.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie we wtorek ? 13 listopada po Eucharystii o godz. 19.00.

Otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny w środę ? 14 listopada, po Eucharystii o godz. 19.00, w sali na pierwszym piętrze plebanii.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę ? 18 listopada o godz. 20.00 na plebanii. Tematem zebrania będzie zagadnienie obecności małych dzieci na Mszach św.

Informujemy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków do mieszkań na terenie naszej parafii. Opłatki rozprowadzane będą w kościele od pierwszej niedzieli Adwentu tj. od 2 grudnia.

W przedsionku kościoła rozpoczął się montaż pamiątkowej tablicy z nazwiskami parafian, którzy w ciągu minionych osiemnastu lat, zostali uhonorowani odznaczeniem diecezjalnym lub parafialnym za zasługi dla Kościoła i parafii. Kolejne osoby do takiego odznaczenia można zgłaszać do proboszcza lub członków Rady Parafialnej. Proboszcz parafii, po zasięgnięciu opinii Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej, decyduje o nadaniu odznaczenia i umieszczenia nazwiska takiej osoby na tablicy zasłużonych, gdzie jest jeszcze wiele miejsc do wypisania tychże nazwisk. Zachęcamy więc, aby zgłaszać kandydatów, do przyznania im odznaczenia za zasługi dla Kościoła i parafii.

Po błogosławieństwie ogólnym na zakończenie Mszy św., zapraszamy przed ołtarz rodziców z małymi dziećmi, którym kapłan udzieli indywidualnego błogosławieństwa.