5 Niedziela Wielkanocy – 10 maja 2020 r.

Nabożeństwa majowe przed Najświętszym Sakramentem w kościele odprawiane są codziennie o godz. 18.30, przed grotą maryjną w dni powszednie o godz. 10.30 oraz przy kapliczce na terenie wyścigów konnych codziennie o godz.19.00.

Przypominamy, że poniedziałkowe wypominki za zmarłych w maju i czerwcu odbywają się o godz. 18.00, przed nabożeństwem majowym czy czerwcowym.

Nabożeństwo fatimskie w środę – 13 maja po Eucharystii o godz. 19.00.

Święto Św. Macieja obchodzimy w czwartek – 14 maja. Polecamy szczególnie w tym dniu modlitwie parafian, naszego wikariusza – ks. Macieja.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 24 maja o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Na spotkanie to zapraszamy także odpowiedzialnych wszystkich grup istniejących w naszej parafii.

W związku z panującą pandemią, planowana pielgrzymka – Sanktuaria Francji – zostaje przełożona na czas nieokreślony. Wszyscy, którzy się na nią zapisali i wpłacili pieniądze, proszeni są o kontakt z ks. Maciejem, najlepiej w poniedziałek lub piątek w kancelarii parafialnej, w godzinach jej otwarcia.

Według nadal obowiązujących przepisów państwowych, w naszym kościele może przebywać jednocześnie osiemdziesiąt osób. W niedzielę do kościoła wchodzimy drzwiami głównymi a wychodzimy drzwiami bocznymi od strony groty maryjnej. Teren wokół kościoła w czasie Mszy niedzielnych jest nagłośniony a obecnym przed kościołem udzielana jest Komunia Święta. Przypominamy także, że kaplica adoracyjna otwarta jest codziennie w godzinach: 9.00 ? 22.00.

Dziękujemy wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii, szczególnie w tym czasie, kiedy parafia ma ograniczony swój podstawowy dochód na utrzymanie, pochodzący z tacy. Wszystkim wpłacającym ofiary na konto bankowe parafii, przekazującym je osobiście, składającym ofiary na tacę czy do puszki w kościele składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.

Na placu przykościelnym, pomiędzy krzyżem papieskim a grotą maryjną, rozpoczęła się budowa plenerowej drogi krzyżowej. Powstaje ona z indywidualnych fundacji. Dziękujemy Zakładowi Pogrzebowemu Tobiasz, który ufundował drugą stację drogi krzyżowej. Informujemy, że zgłosili się już fundatorzy następnych stacji, którym składamy podziękowanie. Stacje będą powstawały w kolejności, jaka jest w drodze krzyżowej. Kolejną fundacją, która będzie realizowana w naszym kościele, będzie renowacja sześciu mszalnych klęczników komunijnych. Ponieważ zgłaszają się indywidualne osoby, które chciałyby mieć swój udział w fundacji renowacji klęcznika komunijnego a nie mogą ufundować go w całości, informujemy że zapisy na wspólną fundację klęcznika przyjmuję Pani Bożenka – nasza zakrystianka.