30 rocznica powstania Parafii, 1 I 2011 r.

30 rocznica powstania Parafii, 1 I 2011 r.