Centralne uroczystości Wielkiego Jubileuszu 2000 w parafii – 5 X 2000

Centralne uroczystości Wielkiego Jubileuszu 2000 w parafii - 5 X 2000