Kanoniczna wizytacja parafii, 22 III 2009

Kanoniczna wizytacja parafii, 22 III 2009