Odpust Parafialny, 10 X 2008

Odpust Parafialny, 10 X 2008