Katechizacja

Na terenie parafii znajdują się następujące publiczne placówki oświatowe:

Przedszkole nr. 244 – ul. Niegocińska 9
Przedszkole nr. 274 – ul.Bokserska 32
Przedszkole nr 317 – ul Gruszczyńskiego 11
Przedszkole nr 270 – ul. Bełdan 5

Szkoła podstawowa nr 191 – ul Bokserska 30
Szkoła podstawowa nr 271 – ul Niegocińska 2

Gimnazjum nr 6 – ul Gruszczyńskiego 12

Zespół szkół nr 20 – ul Marynarska 2 / 6
Zespół szkół nr 27 – ul Rzymowskiego 38
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi – ul Rzymowskiego 36

We wszystkich tych placówkach oświatowych prowadzona jest katechizacja, którą obiętych jest 2270 dzieci i młodzieży na 2895 uczęszczających do tych szkół. Na terenie parafii jest także Zespół Szkół Niepublicznych: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum – ul Obrzeżna. Jest to chyba jedyna w Warszawie szkoła, w statutach której nie przewiduje się nauczania religii. Założycielem szkoły jest Fundacja Szkolna. O nauczanie religii swoich dzieci muszą więc zadbać ich rodzice, którym szkoła udostępnia pomieszczenie, jeśli rodzice zorganizują zaplecze katechetyczne dla dzieci.