Ministranci

Ministranci – chłopcy po przystąpieniu do I Komunii Św. i pragnący spełniać różne funkcje przy ołtarzu po odpowiednim przygotowaniu zostają ministrantami . W grupie ministranckiej przechodzą wieloletnią formację liturgiczną opartą na programie diecezjalnym, a związaną z pełnionymi czynnościami przy ołtarzu. Zwieńczeniem służby ministranckiej jest otrzymanie z rąk biskupa promocji na lektora , do której kandydaci przygotowują się na kursie lektorskim.

promocja ministrantów 18 IX 2003