Pielgrzymka Sanktuaria Francji

6a. FRANCJA Paryż-Ars-Nevers

Zapisy przyjmuje i informacji udziela: Ks. Maciej Wiącek

Jeśli chcesz powiększyć, kliknij na obrazek