Schola dziecięca i młodzieżowa


SCHOLA DZIECIęCA
„Śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii” (Konstytucja o liturgii nr 112) –serdeczniej wyraża modlitwę, przyczynia się do budowania wspólnoty zgromadzonych, uczy medytacjii, uwrażliwia na piękno i nadaje świąteczny charakter sprawowanym obrzędom. Muzyka w sposób sobie właściwy otwiera człowieka na świętość i przybliża go do tajemnicy Boga.
Jan Paweł II zachęca: Trzeba modlić się do Boga nie tylko formułami poprawnymi teologicznie, ale również w sposób piękny i dostojny. Wspólnota chrześcijańska musi dokonać rachunku sumienia, baby w coraz większym stopniu powracało do liturgii piękno muzyki i śpiewu.
Uświadamiając sobie przedstawione powyżej wartości jakie niesie ze sobą muzyka i śpiew staramy się już od najmłodszych lat włączać dzieci do wspólnej modlitwy właśnie poprzez śpiew.
Scholę dziecięcą prowadzą: p.A.Kondej-organista; p.A.Korzeniewska-nauczycielka i katechetka. Opiekę duszpasterską sprawuje ks.Tomasz Paśko. W scholi śpiewają dzieci w wieku 7-13 lat. Próby odbywają się w czwartki, w g.16.30.-17.30., w sali na I piętrze plebanii. W niedzielę spotykamy się o g.10.30., by przygotować się do śpiewu podczas Mszy św .dla dzieci o g.11.00. Może jeszcze nie zawsze wychodzi nam to idealnie, ale dzieciaki śpiewają z wielką radością, chęcią i zaangażowaniem. W swój śpiew wkładają całe serce. A to chyba najważniejsze? Dzieciaki, które lubią i chcą śpiewać razem z nami serdecznie zapraszamy!

SCHOLA MLODZIEŻOWA
Schola młodzieżowa zaś śpiewa na Mszy Św. niedzielnej o godz. 19.00, a próby jej odbywają się w czwartki o godz. 18.30 . Scholą młodzieżową opiekuje się duszpasterz młodzieży ks. Andrzej Krzesiński.