Uroczystość umieszczenia korony wotywnej dla Matki Bożej – 27 VI