15 Niedziela Zwykła – 11 lipca 2021 r.

Władza kościelna uwzględniła prośbę Ks. Andrzeja Bosowskiego o zmianę ośrodka duszpasterskiego. Głównym powodem tej zmiany jest praca Ks. Andrzeja na dwóch, a do niedawna na trzech uczelniach. Serdecznie dziękujemy Ks. Andrzejowi za 21 ? letnią pracę w naszej parafii.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Kaplica adoracyjna otwarta jest codziennie w godz. 9.00 ? 22.00. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna jest w godzinach popołudniowych: w poniedziałki ? 19.30 – 20.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach ? 17.00 – 18.30.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które sprawowane będzie we wtorek – 13 lipca po Eucharystii o godz. 19.00.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych świętych rodaków.

Przypominamy, że w każdą sobotę odbywa się w naszym kościele wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu po Eucharystii o godz. 19.00 do godz. 21.00. Adorację prowadzi grupa modlitewna działająca w naszej parafii.

Obrzęd błogosławienia kierowców i samochodów, z racji obchodzonego w dniu 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 25 lipca, po każdej Mszy św.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami.

ZASADY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1. w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przyjmujące Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. przyjmujący Komunię Świętą na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną Okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk