16 Niedziela Zwykła – 18 lipca 2021 r.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który obchodzony będzie corocznie w czwartą niedzielę lipca. W tym roku jest to 25 lipca. Dziadkowie i osoby starsze, a także wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Przypominamy, że pożegnanie Ks. Macieja, który po ośmiu latach posługi kapłańskiej w naszej parafii, odchodzi od nas do innej parafii, odbędzie się w przyszłą niedzielę – 25 lipca na Eucharystii o godz. 9.30.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz w dni powszednie o godz. 10.00 a kancelaria parafialna czynna jest tylko w godzinach popołudniowych.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół ?Caritas?. Stała puszka Parafialnego Zespołu ?Caritas?, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego.

Obrzęd błogosławienia pojazdów, z racji wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się w przyszłą niedzielę – 25 lipca, po każdej Eucharystii. Samochody i inne pojazdy prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

ZASADY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1. w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przyjmujące Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. przyjmujący Komunię Świętą na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną Okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk