3 Niedziela Wielkanocy – 18 kwietnia 2021

Od następnej niedzieli – 25 kwietnia, powracamy do sprawowania Mszy niedzielnych według normalnego porządku: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.30 i 19.00. Prosimy, aby do wnętrza kościoła wchodziło tylko tyle osób, na ile pozwalają na to przepisy państwowe. Informują o tym ogłoszenia umieszczone na szklanych drzwiach wejściowych do kościoła. Pozostałych wiernych, zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. na zewnątrz kościoła. Nagłośnienie zewnętrzne, obejmuje swoim zasięgiem plac kościelny przy grocie maryjnej, i tam udzielana jest Komunia św.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 24 kwietnia. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 24 kwietnia o godz. 19.00. Imienna modlitwa za tych zmarłych od godz. 18.20.

W przyszłą niedzielę – 25 kwietnia obchodzi swoje imieniny nasz wikariusz – ks. Marek Iwański, którego polecamy, szczególnie w tym dniu, modlitwie parafian.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół ?Caritas?, który rozdaje także biuletyn o prowadzonej systematycznie działalności charytatywnej w naszej parafii. Stała puszka Parafialnego Zespołu ?Caritas?, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego.

W przyszłą niedzielę – 25 kwietnia, rozpoczynamy tydzień modlitwy i troski o powołania kapłańskie i zakonne. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na nasze Seminarium Duchowne w Warszawie.

ZASADY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1.  w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przyjmujące Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. przyjmujący Komunię Świętą na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną Okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk