31 Niedziela Zwykła – 3 listopada 2019 r.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca dzisiaj o godz. 16.30 w sali dolnego kościoła. Zapraszamy na to spotkanie także nowych chętnych do naszej parafialnej wspólnoty różańcowej.

Procesja eucharystyczna dzisiaj o godz. 18.30. Na procesję zapraszamy wszystkich a szczególnie dzieci przygotowujące się do Rocznicy Komunii Świętej.

Przypominamy, że codziennie w dniach od 1 do 8 listopada możemy ofiarować za jednego zmarłego odpust zupełny. Warunkami do uzyskania odpustu jest: wzbudzenie intencji zyskania odpustu, nawiedzenie i modlitwa za zmarłych na cmentarzu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości przyjścia z pomocą naszym bliskim zmarłym co jest wyrazem naszej wdzięczności za dobro od nich otrzymane.

Zapraszamy do wspólnego śpiewu Akatystu ku czci Matki Bożej w środę – 6 listopada o godz. 19.45 w kościele. Jest to starożytny hymn ku czci Bogurodzicy Maryi pochodzący z V wieku.

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek – 7 listopada, po Eucharystii wieczornej do godz. 21.00.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Błogosławionych i Świętych Rodaków. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach, aby upraszać Bożego błogosławieństwa dla wolnej i niepodległej Ojczyzny. Zachęcamy także do wywieszenia flag narodowych na jedenastego listopada, kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

W przyszłą niedzielę – 10 listopada w godz. 9.00 – 14.00, na placu przykościelnym, prowadzona będzie akcja honorowego krwiodawstwa. Osoby zgłaszające się do oddania krwi muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

W przyszłą niedzielę gościć będziemy misjonarzy z zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy rozprowadzać będą, jak co roku, kalendarze misyjne.