Druga Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2024 r.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzimy w całym kościele
w dniach 18-25 stycznia pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego”.

Po przerwie świątecznej zapraszamy do uczestnictwa w konwersatorium biblijnym w środę 17 stycznia o godz. 18.00 w sali dolnego kościoła.

Zapraszamy na koncert kolędowy scholii młodzieżowej, który odbędzie się w Niedzielę – 21 stycznia o godz. 18:20 w kościele.

W najbliższą Niedzielę 21 stycznia będziemy gościli w naszej parafii Ks. Tomasza Długosza, byłego wikariusza naszej parafii a obecnie pełniącego posługę na Ukrainie. Ks. Tomasz wygłosi do nas Słowo Boże oraz po Mszach świętych będzie prowadził zbiórkę ofiar na cele misyjne.

Wizyta  duszpasterska  w  tym  tygodniu:

15.I, poniedziałek –  Kłobucka  6D;  8,  8A; Złoty Potok 1

16.I, wtorek –  Kłobucka 1,  3;  6A,  6B,  6C,  6E

17.I, środa –  Pieskowa Skała 1,  3,  5; Złoty Potok  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10

18.I, czwartek –  Modzelewskiego 46/50

19.I, piątek –  Modzelewskiego 23

20.I, sobota –  Blacharska 1

Bardzo prosimy o odbieranie z zakrystii i wywieszenie na drzwiach klatki schodowej kartek zawiadamiających o wizycie duszpasterskiej w tym tygodniu, co pomoże wszystkim mieszkańcom danego bloku uzyskać informację o kolędzie.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Błogosławionych i Świętych  Rodaków.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje lub ofiaromacie.