Prace gospodarczo-inwestycyjne w parafii w roku 2000

Prace gospodarczo-inwestycyjne w parafii w roku 2000