Uroczystość Odpustu Parafialnego – 2003

Uroczystość Odpustu Parafialnego - 2003