Czternasta Niedziela Zwykła – 9 lipca 2023 r.

Czternasta Niedziela Zwykła – 9 lipca 2023 r.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Kancelaria parafialna  w  wakacje  czynna  jest  tylko  w  godzinach  popołudniowych.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które sprawowane będzie  w czwartek – 13 lipca  po  Eucharystii  o  godz. 19.00.

Parafia organizuje wyjazd na beatyfikację rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich dziećmi, która odbędzie się 10 września w Markowej. Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy Ks. Krystian.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Lourdes, Montserrat, Barcelony w dniach od 27 września do 4 października. Są jeszcze wolne miejsca. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz.  

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa  naszych  świętych  rodaków.

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.