Piętnasta Niedziela Zwykła – 16 lipca 2023 r.

Piętnasta Niedziela Zwykła – 16 lipca 2023 r.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony corocznie w czwartą niedzielę lipca. W tym roku jest to 23 lipca. Dziadkowie i osoby starsze, a także wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół „Caritas”. Stała puszka Parafialnego Zespołu „Caritas”, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego.

Obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów, z racji obchodzonego w dniu  25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 30  lipca,  po  każdej  Mszy św.

Parafia organizuje wyjazd na beatyfikację rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich dziećmi, która odbędzie się 10 września w Markowej. Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy Ks. Krystian.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Lourdes, Montserrat, Barcelony w dniach od 27 września do 4 października. Są jeszcze wolne miejsca. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz.  

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.