Czwarta  Niedziela  Wielkiego  Postu ? 19 marca 2023

Czwarta  Niedziela  Wielkiego  Postu ? 19 marca 2023 r.

Przypominamy porządek  nabożeństw  wielkopostnych:

– droga  krzyżowa – w piątki o godz.: 10.30,  18.00 – dla dzieci  i  o  19.45

– gorzkie  żale  –  w  niedzielę  o  godz. 18.30

Zachęcamy także do prywatnego odprawiania drogi krzyżowej przy plenerowej drodze krzyżowej na placu przykościelnym, pomiędzy krzyżem papieskim a grotą maryjną.

Wielkopostne rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne rozpoczniemy za tydzień 26 marca. Szczegółowy program rekolekcji wywieszony jest w gablotce przy wyjściu z kościoła oraz na stronie internetowej parafii. Rekolekcje do dorosłych wygłosi Ks. Prałat dr Matteo Campagnaro sekretarz Arcybiskupa Warszawskiego.

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy w poniedziałek – 20 marca.  Eucharystie w tym dniu o godz.: 7.00, 10.00  i  19.00.

Wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 25 marca od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 25 marca o godz. 19.00. Pół godziny wcześniej imienna modlitwa za tych zmarłych.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół Caritas. Wielkanocne świece Caritas możemy nabywać przy wyjściu z kościoła.

?Rodzina pomaga rodzinie? to formuła świątecznej pomocy potrzebującym w naszej parafii pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas, zastępująca dotychczasową formę pozostawiania produktów w koszu. Chętne rodziny naszej parafii prosimy, aby zgłosiły się w wyjściu z kościoła do wolontariuszy i wyrazili swoją wolę ofiarowania paczki świątecznej dla rodzin i podopiecznych parafialnego Zespołu Caritas.

Zapraszamy na modlitwę do Świętego Jana Pawła II przed Jego bocznym ołtarzem, którą od kilku miesięcy prowadzi Grupa Różańcowa. Ze względu na ataki na świętość Jana Pawła II zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę, która odbywa się każdego 22 dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej. Przypominamy, że przed kościołem znajduje się historyczny krzyż papieski, przy którym papież w 1979 roku odprawił Mszę św. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Składając kwiaty lub zapalając świece przy krzyżu, wyrażajmy wciąż wdzięczność za dar pontyfikatu Jana Pawła II.

Dziś w kaplicy bocznej odbywa się kiermasz książki katolickiej ?Czytanie na ogrzewanie?. Wśród pozycji książkowych między innymi książki o Janie Pawle II i wiele innych. Ofiary dobrowolne za książki są cegiełką na ogrzewanie kościoła.