Duszpasterstwo aresztu śledczego Warszawa-Służewiec

Na terenie parafii Św. Maksymiliana w Warszawie znajduje się Areszt Śledczy przy ul. Kłobuckiej, w którym przebywają osoby tymczasowo aresztowane jak i skazani. Początki duszpasterstwa sięgają roku 1988, kiedy to wikariusz parafii, ks. Józef Jędrzejowski rozpoczął regularne odwiedziny skazanych. Posługa Ks. Jędrzejewskiego trwała do roku 1995. Kolejnymi kapelanami byli:
1995-1996 – Ks. Zbigniew Szewczak,
1996-1997 – Ks. Zdzisław Ciesielski.
Od roku 1997 kapelanem jest Ks. Grzegorz Kudlak, początkowo wikariusz parafii Św. Maksymiliana, a od roku 1999 kiedy to otrzymał pełny etat kapelana, rezydent przy tej parafii.
Systematyczna praca księdza kapelana jest wspierana aktualnie przez:
– Księży: ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Ojców Reformatów.
– Siostry Misjonarki Miłości /Siostry Matki Teresy z Kalkuty/
– Siostry św. Wincentego a’Paulo /Siostry Szarytki/
– Członków Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”
– Kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, którzy odbywają praktyki duszpasterskie w tutejszym Areszcie Śledczym.
Lącznie jest to ponad 25 osób.
Aktualnie funkcjonuje w Areszcie kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, którą poświęcił 19 grudnia 1999 roku Jego Eminencja, Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski Zakres posługi duszpasterskiej obejmuje:
– Odprawianie Mszy świętych dla skazanych i tymczasowo aresztowanych.
– Rozmowy indywidualne
– Systematyczne, cotygodniowe katechezy na wszystkich oddziałach dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
– Rekolekcje przed świętami Bożego Narodzenia i przed świętami Wielkanocnymi.
– W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek organizowana jest Droga Krzyżowa.
– W maju i czerwcu organizowane są codzienne nabożeństwa majowe i czerwcowe, a w październiku nabożeństwa październikowe
– Przygotowanie do przyjęcia sakramentów św.: chrztu św., pierwszej spowiedzi i komunii św., sakramentu bierzmowania
– Od wielu lat więźniowie uczestniczą w spotkaniach modlitewnych grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Michała w Warszawie.
– Co roku organizowane są wyjazdy dla skazanych na czuwanie Grup Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy na Jasną Górę.
– W dniach 4-15.08.2000 po raz pierwszy grupa 5 skazanych wzięła udział w pieszej pielgrzymce niepełnosprawnych na Jasna Górę. Przez całą drogę skazani opiekowali się osobami niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich. Mamy nadzieję, że każdego roku grupa skazanych będzie mogła brać udział w pieszych pielgrzymkach.

Od grudnia 2001 nowym kapelanem aresztu został mianowany ks. dr Kazimierz Pierzchała.

Oficjalna stona Bractwa Więziennego:
http://www.bractwowiezienne.ruchy.opoka.org.pl/
Duszpasterstwo Więzienne we Wrocławiu:
http://www.duszpwiezienne.wr.omi.org.pl/
Duszpasterstwo ZK Iława:
http://www.duszpwiezienne.il.omi.org.pl/
Duszpasterstwo Więzienne w Legnicy:
http://kurialeg.rubikon.pl/wiezienie.html