I Niedziela Wielkiego Postu ? 10 marca 2019 r.

Zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego na Święto Papieskie

Drodzy Diecezjanie, w środę, 13 marca br., będziemy obchodzili Święto Papieskie z racji 6. rocznicy wyboru Papieża Franciszka na Stolicę św. Piotra. Jednocześnie będziemy dziękowali Panu Bogu za 100-lecie przywrócenia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i 100-lecie pierwszego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski. Tego dnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z udziałem Episkopatu Polski w intencji Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, której będzie przewodniczył Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Zapraszam Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, do Świątyni Opatrzności Bożej na wspólne dziękczynienie 13 marca na godz. 17.30. Wszystkim z serca błogosławię. Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski

Porządek nabożeństw wielkopostnych:

– droga krzyżowa – w każdy piątek o godzinach: 10.30, 18.00 – dla dzieci i 19.45

– gorzkie żale – w każdą niedzielę o godz. 18.30

Nabożeństwo fatimskie w środę – 13 marca po Eucharystii o godz. 19.00. Zachęcamy do uczestnictwa w tych comiesięcznych nabożeństwach ku czci Matki Bożej.

Przypominamy, że rozpoczęło się przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych, którzy jeszcze nie przyjęli tego sakramentu. Spotkania odbywają się w środy o godz. 20.00 w sali przy kancelarii parafialnej.

Zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 24 marca o godz. 20.00 na plebanii. Tematem zebrania będzie podsumowanie finansów parafii za 2018 rok i omówienie kandydatur do odznaczenia parafialnego: ?Krzyż Świętego Maksymiliana?. Proboszcz parafii, po zasięgnięciu opinii Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej, decyduje o nadaniu odznaczenia i umieszczenia nazwiska takiej osoby na tablicy zasłużonych w przedsionku kościoła. Odznaczenie przyznawane jest tylko osobom żyjącym. Najbliższe wręczenie odznaczeń odbędzie się 30 maja – w uroczystość dwudziestej rocznicy konsekracji naszej świątyni. Zachęcamy, aby zgłaszać kandydatów, do przyznania im odznaczenia za zasługi dla Kościoła i parafii.

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielem biura Patron, w związku z pielgrzymką do Włoch, odbędzie się w poniedziałek -11 marca o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Jednocześnie informujemy że są jeszcze wolne miejsca na tę pielgrzymkę, która odbędzie się w pażdzierniku br. Zgłaszenia prosimy kierować do ks Piotra.

W przyszłą niedzielę – 17 marca w godz. 9.00 – 14.00, na placu przykościelnym, prowadzona będzie akcja honorowego krwiodawstwa. Osoby zgłaszające się do oddania krwi muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2019 r.

 wtorki, godz. 19.00 ? sala dolnego kościoła

prowadzi – ks. prałat dr Andrzej Bosowski

12 III – Wgnanie do Babilonii

19 III – Zorobabel i odbudowa świątyni Jerozolimskiej

26 III – Reformy Nehemiasza i Ezdrasza

 2 IV – Jezus zapowiada upadek Jerozolimy

 przerwa rekolekcyjna i świąteczna

 23 IV – Wydarzenie w Emaus

 30 IV – Wiara w Zmartwychwstanie w ujęciu Św. Pawła

7 V – Mity pogańskie o zmartwychwstaniu a opowiadania ewangeliczne

14 V – Idźcie ! jesteście posłani !

Z A P R A S Z A M Y