Koło Przyjaciół Radia Maryja

Członkowie i sympatycy
Koła Przyjaciół Radia Maryja
spotykają się w I i III wtorki każdego miesiąca
w sali na I piętrze Plebanii
po Mszy Św. wieczornej o godz. 1900

W pierwsze wtorki o godz. 1830
przed Mszą Św. odmawiamy w kościele różaniec.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Tak pozdrawiają się wszyscy z Rodziny Radia Maryja.
My z radością przyjmujemy te słowa do swego życia.
Radio Maryja, z ojcem Jackiem Cydzikiem, gościło już w naszej parafii w 2006 r., ale dopiero we wrześniu 2014 r., z inicjatywy ks. Proboszcza i pana Sławomira Leśniewskiego, powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Donosiła o tym gazetka „Nasza Parafia” z XI 2014 r. Dołączyliśmy więc do wielkiej Rodziny Radia Maryja, chcąc z tysiącami innych sympatyków tych dzieł na całym świecie, modlić się o Boże Oblicze naszego kraju, a także o zwiększanie liczby słuchaczy i przyjaciół tego, które Ojciec Święty Jan Paweł II polecał NMP: „Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką” Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II; Watykan, 23 marca 1994 r.
Chcemy być też posłuszni słowom o. Tadeusza Rydzyka CSsR: „Zróbcie wszystko, by Polska stawała się mądrzejsza i lepsza, ale po Bożemu, (…) by wasze dzieci i wnuki kochały Jezusa. Mamy więc bardzo dużo do zrobienia.”
A 5 września 2015 r., podczas siódmego Toruńskiego Zjazdu Rodziny RM i TV Trwam o. Rydzyk dodawał: „W maju przeżyliśmy na początek wybory prezydenckie, teraz musimy wziąć się do pracy”.
Nasze koło liczy około 20 osób (ta liczba zmienia się trochę, bo przybywają nowe osoby). Opiekunem naszym jest ks. Proboszcz Andrzej Parys, odpowiedzialnym za koło pan Sławomir Leśniewski (z małżonką Janiną), skarbnikiem pani Aniela Kutyłowska.
Nasze główne zadania to modlitwa, ale i materialne wspieranie RM (które przecież nie otrzymuje żadnych dotacji), a także wszystkich dzieł, które przy tej rozgłośni powstały, a więc telewizji TRWAM, WSKSiM, fundacji Lux Veritatis i Nasza Przyszłość oraz czasopism „Naszego Dziennika” i „W Naszej Rodzinie” . Chcemy też głosić prawdę o tym radiu i o roli, jaką spełnia w Ewangelizacji narodu i wielu Polaków rozrzuconych w całym świecie.
Przyjęliśmy program działania, jaki jest wspólny dla wszystkich kół przyjaciół RM tzn. Informacja, Formacja, Organizacja, Akcja.
Formacja członków:
– modlitwa, propagowanie modlitwy Różańcowej w intencji Ojca Św., Kościoła i Ojczyzny, także wśród dzieci.
– czytanie czasopism katolickich i książek religijnych, aby budzić miłość i rozpalać serca ku Bogu, NMP i Ojczyźnie, rozpalać patriotyzm.
– spotkania modlitewno – formacyjne, prelekcje, raz w miesiącu Msza Święta w intencji RM, Ojca Św. i Ojczyzny.
– pielgrzymki
– włączanie się w działania innych grup parafialnych, które istnieją w parafii, a także działania budujące jedność naszej parafii, zawsze uzgadniając je z Księdzem Proboszczem.
Spotykamy się w pierwsze i trzecie wtorki miesiąca.
W pierwsze wtorki o godz. 1830 prowadzimy w kościele modlitwę różańcową, a następnie w czasie Mszy Św. o 1900, zapewniamy oprawę liturgiczną i modlimy się o błogosławieństwo dla RM, tego katolickiego głosu w naszych domach.
Po Mszy Św. przechodzimy do Sali na plebanii, gdzie słuchamy prelekcji, zazwyczaj głoszonej przez ks. Proboszcza, z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania ew. wątpliwości. Następnie omawiamy sprawy organizacyjne.
W trzecie wtorki uczestniczymy we Mszy Św. o 1900, po której spotykamy się na plebanii, aby uzgodnić nasze plany organizacyjne dotyczące dalszego działania.
W czwarte niedziele miesiąca prowadzimy zbiórkę ofiar pieniężnych na rzecz RM do puszek, anonimowo i na imienne listy oraz od początku rozdajemy ulotki informacyjne o programie RM.
Miesięcznie zbieramy około 1–1,8 tys. zł. Przez rok ofiarowano 26.463 zł. Za wszystkie te „dary serca”, jak nazywa je o. Rydzyk, otrzymujemy pisemne podziękowania (3 – 4 miesiące po przesłaniu pieniędzy do radia) i zamieszczamy je na tablicy. Ci z nas, których wpisujemy na listy, otrzymują podziękowania na własne adresy.
W rozdawanych ulotkach zwracamy uwagę przede wszystkim na treści ewangelizacyjne: transmisje Mszy Świętych, modlitwy, jak: Anioł Pański, brewiarzowa, cztery części Różańca, Godzinki, katechizacja, nauczanie Ojca Św. Jana Pawła II oraz modlitwy okresowe takie, jak nabożeństwa różańcowe, majowe, czerwcowe, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, a także audycje dla dzieci, dla małżonków i rodziców oraz o charakterze społeczno-narodowym np. „Aktualności dnia” i transmisje ze spotkań w Polsce i na świecie, z Watykanu i z pielgrzymek Ojca Św.
W grudniu 2014 r. wzięliśmy udział (43 osoby) w pielgrzymce do Torunia na uroczystości XXIV rocznicy powstania radia, którym przewodniczył ks. Kard. Stanisław Dziwisz.
18 maja 2016r. wzięliśmy udział (38 osób) w pielgrzymce na konsekrację Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły i z podziękowaniem za Jego pontyfikat.
Od października 2015 r. mamy peleryny z logo Radia Maryja, w których uczestniczymy w procesjach Eucharystycznych oraz chusteczki na ramiona, również z logo RM, które narzucamy na ramiona podczas pielgrzymek (jest to zasługa nieocenionej p. Janeczki Leśniewskiej).Także od października 2015 r. mamy własną tablicę przy wejściu na teren kościoła, na której staramy się umieszczać materiały informacyjne oraz ewangelizacyjne nawiązujące do aktualnych wydarzeń w Kościele i w Ojczyźnie.

BOŻE CIAŁO 2016 r.
Główne treści z prelekcji formacyjnych ks. Proboszcza.
3 II 2015 r. Cechy, które powinny nas wyróżniać jako przyjaciół RM to, przyjacielskość i świadomość celu, w jakim to radio powstało.
Podstawowe zasady takiej postawy znajdują się w 8 rozdziale Ewangelii św. Jana:
w.12 „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził
w ciemności”.
w. 31 „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi
uczniami 32 „ i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
w.14 „Świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem
i dokąd idę”.
w. 15 „Wy wydajecie sąd wg zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo”.
w. 7 „Kto z Was jest bez grzechu – niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Z powyższego wynika, że wobec wszystkich mamy okazywać empatię, że nie wolno nikogo potępiać; nawet tych, którzy różnią się od nas poglądami, także politycznymi, nie wolno „posyłać do piekła”.
Ewangelizacja polega na tym, aby wychodzić do innych, nie zamykać się w swoich kręgach, rozmawiać o Bogu i przyciągać ludzi do Boga, zachęcać do Kościoła i do RM tak, aby Ewangelia dotarła do wszystkich.
3 III 2015 r. ks. Proboszcz mówił, jak ważna jest postawa służby prawdzie i
ponownie nawiązywał do cytowanych powyżej słów Jezusa o prawdzie z Ew. J 8. Kłamstwo bowiem, którym wielu posługuje się, aby zrealizować jakiś postawiony cel, może zawierać się już w projekcie, w zamiarze i wreszcie w samym celu. Musimy być tego świadomi i nie powinniśmy pozwalać, aby nas oszukiwano, nie możemy stawać się narzędziem kłamstwa – szatana.
Czy my lubimy prawdę? – na to pytanie każdy z nas musi sam odpowiedzieć.
3 XI 2015 r. Radio Maryja głosi Objawioną Prawdę Bożą i jest zależne jedynie od Pana Boga, jest niezależne od zewnętrznych wpływów i opinii.