Parafialna Rada Ekonomiczna

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA V KADENCJI
10 X 2014 – 10 X 2017

CZŁONKOWIE RADY

PROBOSZCZ

Ks. Parys Andrzej, t. 604 – 554 – 440

WIKARIUSZE PARAFIALNI

Ks. Paśko Tomasz, t. 695 – 466 – 744

Ks. Krzesiński Andrzej, t. 607 – 095 – 113

Ks. Wiącek Maciej, t. 503 – 772 – 785

PRZEDSTAWICIELE PARAFIAN

Antolak Zofia, t. 501 – 331 – 031

Konrad Bożena, t. 602 – 122 – 477

Palanowski Paweł, t. 501 – 729 – 924

Pielach-Gemzała Urszula, t. 510 – 072 – 935

Żak Grażyna, t. 506 – 324 – 403