Piętnasta Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 r.

Piętnasta Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 r.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które sprawowane będzie w środę – 13 lipca po Eucharystii o godz. 19.00.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Kancelaria parafialna w wakacje czynna jest tylko w godzinach popołudniowych.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych świętych rodaków.

W każdą sobotę odbywa się w naszym kościele wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu po Eucharystii o godz. 19.00 do godz. 21.00. Adorację prowadzi grupa modlitewna działająca w naszej parafii. Indywidualna adoracja w ciszy odbywa się w kaplicy adoracyjnej, otwartej codziennie w godzinach 9.00 – 22.00

Od 3 lipca do 18 września w każdą niedzielę o 16.00 zapraszamy na koncerty muzyki organowej w Archikatedrze św. Jana na Starym Mieście w Warszawie. W tym roku na festiwalu wystąpi czołówka organistów z całej Europy m.in. z Włoch, Ukrainy, Szwajcarii, Finlandii i Polski. Festiwal Muzyki Organowej ?ORGANY ARCHIKATEDRY? zaliczany jest do najpoważniejszych festiwali organowych w Europie.

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.