Szesnasta  Niedziela  Zwykła  –  23 lipca 2023 r.

Szesnasta  Niedziela  Zwykła  –  23 lipca 2023 r.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Dziś dzień Dziadków i Osób Starszych. Dziadkowie i osoby starsze,
a także wszyscy, którzy w dniu dzisiejszym odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 29 lipca o godz. 19.00. Pół godziny wcześniej imienna modlitwa za tych zmarłych.

Obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów odbędzie się w przyszłą niedzielę – 30 lipca, po każdej Mszy św.  Samochody i inne pojazdy prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Parafia organizuje wyjazd na beatyfikację rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich dziećmi, która odbędzie się 10 września w Markowej. Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy Ks. Krystian.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Lourdes, Montserrat, Barcelony w dniach od 27 września do 4 października. Są jeszcze wolne miejsca. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz.  

Wpłaty ofiar na Radio Maryja przyjmowane są dzisiaj przy głównym wyjściu  z  kościoła.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za  ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.