Trzeci Niedziela Adwentu – 16.12.2018

Porządek  rekolekcji w  poniedziałek  i wtorek:

– dla dorosłych ? godz. 6.30,  10.00  i 19.00

– dla młodzieży i dłużej pracujących ? godz. 20.30

– dla dzieci ? godz. 17.30

Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem spotkań rekolekcyjnych. Rekolekcjom towarzyszą Relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej, które wystawione są dzisiaj na ołtarzu. W poniedziałek po każdej Mszy św., relikwie będą udostępnione do osobistego ucałowania. We  wtorek  na  Eucharystii o godz.10.00 zostaną umieszczone  przy ołtarzu św. Antoniego.

Wizyta  duszpasterska  w tym  i  w następnym  tygodniu:

środa,19 XII – Puławska  266 – stary  i  nowy blok  oraz  Wyścigowa 17  i  20

czwartek,20 XII –  Kaczmarskiego  6, 8,  10  i  12

piątek,21 XII –  Wyścigowa  14, 14a  i  18

sobota,22 XII –  Granitowa  1 i  3,  Gintrowskiego 17  i  19, Wyścigowa  8

oraz  po  Świętach:

czwartek,27 XII  –  Al. Lotników 20  oraz  Blacharska 1,  kl. I,  II, III  i  IV

piątek,28 XII  – Blacharska 1, kl. V, VI, VII, VIII, IX i X  oraz Kaczmarskiego 40

sobota,29 XII  – Kaczmarskiego  46/50 – wszystkie klatki

Aby przyjąć kapłana prosimy na drzwiach mieszkania wywiesić karteczkę informującą, że zapraszamy księdza do swojego mieszkania. Okolicznościową zawieszkę na klamkę o przyjęciu wizyty duszpasterskiej można wziąć z kościoła, gdzie jest wyłożona na stoliku za ławkami.Bardzo prosimy o odbieranie z zakrystii i wywieszenie na drzwiach klatki schodowej kartek zawiadamiających o wizycie duszpasterskiej w tym i następnym tygodniu.

Klub Filmowy zaprasza na spotkanie w środę – 19 grudnia o godz. 19.45  do sali  na pierwszym  piętrze  plebanii. Temat  spotkania: ?Sprawa Jezusa z Nazaretu?.

Przedświąteczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę ? 22 grudnia od godz. 9.00.  Nowe  zgłoszenia do  chorych  przyjmujemy po  Mszy św.  w zakrystii.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Zespół Caritas, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej prowadzonej w naszej parafii. Zespół Caritas rozprowadza pod chórem świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dziękuje wszystkim, którzy złożyli dary do paczek świątecznych  dla  ubogich, do  kosza  przed  ołtarzem Św. Antoniego.

Opłatki wigilijne są do nabycia dzisiaj przy wyjściu z kościoła a w tygodniu w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Ofiary za opłatki przeznaczone są na opłacanie ogrzewania  kościoła,  którego roczny  koszt  wynosi ponad  80 tys. zł.

Zachęcamy  do  nabywania  prasy  katolickiej, która  wyłożona  jest  na stoliku  za ławkami.

Od kilku miesięcy ogłaszamy, że na zakończenie każdej Mszy św., zapraszamy przed ołtarz rodziców z małymi dziećmi, którym kapłan udzieli indywidualnego błogosławieństwa. Pragniemy zachować tę praktykę na stałe, choć nie będziemy już ogłaszali tego w każdą niedzielę. Prosimy rodziców o przychodzenie z dziećmi przed ołtarz po błogosławieństwo dzieci, bezpośrednio po błogosławieństwie ogólnym, nie czekając na specjalne zaproszenie.