Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2016 r.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej dzisiaj – 20 listopada o godz. 20.00.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu. Roraty w dni powszednie Adwentu o godz. 6.30. W Adwencie nie będzie Eucharystii o godz. 7.00.

Wizytę duszpasterską zwaną kolędą, rozpoczniemy od pierwszego tygodnia Adwentu, tj. od poniedziałku – 28 listopada. W pierwszej kolejności odwiedzimy mieszkańców bloków przy ulicach: Bogunki, Bokserska, Cybernetyki 13, Gotarda, Jadźwingów, Gruszczyńskiego, Kolady, Obrzeżna i Rzymowskiego. Szczegółowy porządek wizyty duszpasterskiej do końca grudnia wywieszony jest już w gablotce przy wyjściu z kościoła, przy kancelarii parafialnej i na stronie internetowej parafii. Opłatki wigilijne rozprowadzane będą w kościele od drugiej niedzieli Adwentu – tj. od 4 grudnia. Dziękujemy parafiankom, które przygotowały już zestawy opłatkowe. Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków do mieszkań na terenie naszej parafii.

PLANOWANA WIZYTA DUSZPASTERSKA – XI – XII 2016 r.

28 XI, poniedziałek – Bokserska 46 i 48, Obrzeżna 4, 6, 8, 10 i 12, Gotarda 1, Bogunki 5

29 XI, wtorek – Bokserska 46a, Bogunki 3, Gotarda 3 i 5, Gruszczyńskiego 14, 14a i 17

30 XI, środa – Jadźwingów 16, 18, 22, Rzymowskiego 39 i 45

1 XII, czwartek – Gotarda 8 i 10

2 XII, piątek – Bokserska 40 oraz Jadźwingów 5/7

3 XII, sobota – Jadźwingów 20 i 22A, Kolady 1, Obrzeżna 14, Cybernetyki 13

5 XII, poniedziałek – Jadźwingów 13, 15, 17 i 24, Gotarda 7, Obrzeżna 16,
Kolady 4, Kolady – domki i Obrzeżna – domki

6 XII, wtorek – Bokserska 34 i 38

7 XII, środa – Obrzeżna 24, Rzymowskiego 47 i 49

8 XII, czwartek – Wyścigowa 18, Teren Wyścigów Konnych oraz Bokserska 2

9 XII, piątek – Puławska 266 – stary i nowy blok, Wyścigowa 17 i 20

10 XII, sobota – Wyścigowa 4A, 4B, 4C, 8 i 8B

12 XII, poniedziałek – Wyścigowa 14 i 14A oraz Kłobucka 1, 3 i 19a

13 XII, wtorek – Modzelewskiego 6, 8, 10 i 12

14 XII, środa – Bartłomieja 8, 10 i 12

15 XII, czwartek – Bartłomieja 5 i 7

16 XII, piątek – Jadźwingów 1, 2 i 3 oraz Rzymowskiego 33

17 XII, sobota – Granitowa 1 i 3 oraz Rzymowskiego 17 i 19

19 XII, poniedziałek – Kłobucka 14, 16, 16B, 18, 18A i 18D

20 XII, wtorek – Kłobucka 23B, 23C , 23D i 23E

21 XII, środa – Kłobucka 8B i 8C

22 XII, czwartek – Smyczkowa 9 i 11

27 XII, wtorek – Blacharska 1, kl. I, II, III, IV i V

28 XII, środa – Blacharska 1, kl. VI, VII, VIII, IX i X

29 XII, czwartek – Modzelewskiego 46/50, kl. I, II, III, IV i V

30 XII, piątek – Modzelewskiego 46/50, kl. VI, VII, VIII, IX i X

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę, przy wyjściu z kościoła, przeprowadza Parafialny Zespół Caritas, który rozdaje także biuletyn Caritas. W ubiegłą niedzielę na pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Iraku zebranych zostało 4.160 zł. Istnieje także możliwość, w ramach programu Rodzina Rodzinie, objąć stała pomocą konkretną rodzinę chrześcijan prześladowanych w Syrii. Szczegóły o tym programie możemy znaleźć w rozdawanej gazetce Caritas.

Wspomnienie Św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, obchodzimy we wtorek – 22 listopada. W tym dniu na Eucharystii o godz. 19.00 dokonamy poświęcenia nowych organów, które zakupiliśmy za kwotę 83 tys. zł. Na nowe organy czterdziestu jeden ofiarodawców przekazało 12.200 zł. Pozostałą sumę 70.800 zł. pokryte zostało z ofiar złożonych w czasie zeszłorocznej wizyty duszpasterskiej. W dniu dzisiejszym, po Mszy św., zapraszamy na krótki koncert organowy naszego Pana Organisty Andrzej Kondeja, który zaprezentuje możliwości nowych organów.

Wszystkich chorych na ciele i duszy zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która sprawowana będzie w środę – 23 listopada o godz. 19.00.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 26 listopada od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do Rocznicy Pierwszej Komunii św. w przyszłą niedzielę 27 listopada o godz. 12.00 w sali dolnego kościoła.

Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę – 27 listopada, przeznaczone będą na utrzymanie Seminarium Duchownego w Warszawie.

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Opłatę za gazety składamy do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły 3 rodziny. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2016 rok
Temat I semestru: …zanim przyszedł Jezus …
wtorki, godz. 19.00 – sala dolnego kościoła
prowadzi – ks. dr Andrzej Bosowski

22 XI Rozłamy polityczne i pierwsza niewola.

29 XI Dekret Cyrusa (538 p.n.e.) i powrót z niewoli.

6 XII Aleksander Wielki na Bliskim Wschodzie.

przerwa adwentowa

20 XII Wojny Machabejskie.

przerwa świąteczna

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.