Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ? 20 listopada 2022 r.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ? 20 listopada 2022 r.

W dzisiejszą Niedzielę zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne dla rodzin. Zapraszamy małżeństwa z dziećmi na Mszę św. o godz. 12:30, po Mszy św. wspólna agapa w sali dolnego kościoła. O godz. 14:00 konferencja tematyczna ?Współczesna sytuacja rodziny?. W czasie konferencji dzieci będą miały zajęcia z animatorem. Spotkania będzie prowadził Ks. Proboszcz.

Wieczór  uwielbienia  z  racji  Uroczystości  Chrystusa  Króla  dzisiaj  o  godz. 20.00.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściach z kościoła przeprowadza Zespół ?Caritas?, który rozdaje także  biuletyn  o  działalności  charytatywnej prowadzonej w naszej parafii.

?Rodzina pomaga rodzinie? to nowa inicjatywa świątecznej pomocy potrzebującym w naszej parafii pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas zastępująca dotychczasową formę pozostawiania produktów w koszu. Chętne rodziny naszej parafii prosimy, aby zgłosiły się w wyjściu z kościoła do wolontariuszy i wyrazili swoją wolę ofiarowania paczki świątecznej dla rodzin i podopiecznych parafialnego Zespołu Caritas. To zgłaszające się rodziny zdecydują, co znajdzie się w świątecznej paczce.

Opłatki wigilijne i świece Caritas rozprowadzane będą w kościele od przyszłej niedzieli –  27 listopada.  Parafia nikogo nie upoważniła do rozprowadzania opłatków wigilijnych.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 26 listopada  od  godz. 9.00.  Nowe  zgłoszenia  do  chorych  przyjmujemy  w  zakrystii  i  kancelarii.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 26 listopada o godz. 19.00. Pół godziny  wcześniej  imienna  modlitwa  za  tych  zmarłych.

Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na utrzymanie  Wyższego  Metropolitalnego  Seminarium  Duchownego  w  Warszawie.

Przy wyjściu z kościoła zachęcamy do nabycia za dobrowolną ofiarę książki dla dzieci na czas Adwentu ?Droga do żłobka? pod redakcją księdza Proboszcza.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.