15 Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018 r.

Obrzęd błogosławienia kierowców i samochodów, z racji obchodzonego wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie w przyszłą niedzielę – 22 lipca, po każdej Eucharystii. Samochody prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Odbywają się one w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Przypominamy, że w każdą sobotę odbywa się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu po Eucharystii o godz. 19.00 do godz. 21.00. Adorację prowadzi grupa modlitewna działająca w naszej parafii.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

W tym tygodniu trwały będą prace wykończeniowe przy wymienionych głównych drzwiach wejściowych do kościoła oraz wymiana okien w przedsionku kościoła. W związku z tym będą występowały utrudnienia w korzystaniu z głównego wejścia do kościoła. Zachęcamy więc do korzystania w tym tygodniu z bocznych drzwi wejściowych do kościoła tak od strony parkingu jak i od strony groty maryjnej.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły dwie rodziny. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.