16 Niedziela Zwykła – 22 lipca 2018 r.

Obrzęd błogosławienia samochodów, z racji obchodzonego w dniu – 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbywa się dzisiaj po każdej Eucharystii. Samochody prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Także w tym tygodniu trwały będą prace przy drzwiach i oknach w przedsionku kościoła. W związku z tym będą występowały utrudnienia w korzystaniu z głównego wejścia do kościoła. Zachęcamy więc do korzystania w tym tygodniu z bocznych drzwi wejściowych do kościoła tak od strony parkingu jak i od strony groty maryjnej.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę ? 28 lipca o godz. 19.00. Pół godziny wcześniej imienna modlitwa za tych zmarłych.

Wpłaty ofiar na Radio Maryja przyjmowane są dzisiaj przy głównym wyjściu z kościoła.

Pielgrzymkę do Loretto koło Wyszkowa w dniu 9 września, organizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły dwie rodziny oraz za ofiarę na kaplicę adoracyjną, którą złożyła jedna rodzina. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.

Zapisy na Pielgrzymkę Akademicką na Jasną Górę, prowadzone będą w kościele akademickim Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście 68, od 2 do 4 sierpnia w godz. 9.00 ? 19.30. Zapisy na Warszawską Pielgrzymkę Paulińską, prowadzone będą w kościele Ojców Paulinów przy ul. Długa 3 od 2 do 5 sierpnia w godz. 9.00 ? 16.00.