5 Niedziela Wielkiego Postu ? 29 marca 2020 r.

Władze państwowe drastycznie ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń religijnych do pięciu osób. Dlatego, na każdej Mszy Świętej, wewnątrz kościoła, może przebywać maksymalnie pięć osób. Pierwszeństwo wejścia do kościoła mają osoby, którze zamówiły intencję danej Eucharystii. Osoby te mogą wejść do kościoła bocznymi drzwiami, od strony groty maryjnej, najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem Mszy św. W niedzielę i dni powszednie działa nagłośnienie przed kościołem, dla uczestniczących we Mszach Świętych na zewnątrz kościoła. W czasie, kiedy w kościele udzielana jest Komunia Święta, także jest Ona udzielana stojącym na zewnątrz kościoła: w niedzielę – przy głównym wejściu i bocznych wejściach do kościoła, w dni powszednie – tylko przy głównym wejściu do kościoła. Przypominamy porządek Mszy Świętych w obowiącującym stanie epidemicznym: Msze Święte niedzielne sprawowane są o godzinach: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00 a w dni powszednie o godzinach:7.00, 9.00, 10.00, 18.00 i 19.00. Przypominamy także o możliwości adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy adoracyjnej, która otwarta jest codziennie od godz. 9.00 do godz. 22.00. Tam także obowiązuje zarządzenie o przebywaniu w kaplicy maksymalnie pięciu osób. Do spowiedzi można przystąpić umawiając się indywidualne z księdzem przez kontakt w kancelarii parafialnej lub telefonicznie. Numery telefonów do księży: ks. proboszcz ? 22. 215-46-25, ks. Maciej ? 22.215-46-65, ks. Marek ? 22.215-46-85, ks. Piotr ? 22.392-04-35, ks. Kazimierz ? 22.215-46-35. Numery telefonów do księży podane są również na stronie internetowej parafii w zakładce: DUSZPASTERSTWO ? DUSZPASTERZE. Pamiętajmy o osobach chorych, starszych i samotnych, mieszkających w naszych blokach. Zainteresujmy się, czy nie potrzebują naszej pomocy w codziennych potrzebach.

Przypominamy, że Metropolita Warszawski udzielił wszystkim katolikom naszej archidiecezji, dyspensy od obowiązku bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej w kościele. Zachęcamy więc do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji i radia, abyśmy korzystając z udzielonej dyspensy, mogli wypełnić katolicki obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej. W ten sposób możemy także uczestniczyć w rekolekcjach i różnych nabożeństwach, ponieważ w kościele, nie odbywają się żadne nabożeństwa poza odprawianiem Mszy. W przyszłą niedzielę nie będzie także poświęcenia palm z racji Niedzieli Palmowej.

Intencją na kwiecień dla grupy różańcowej w naszej parafii jest intencja błagalna o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w marcu złożyło trzynaście rodzin na łączną sumę 4.885 zł. a także szesnastu osobom, które złożyły ofiary na tacę przez wpłatę tej ofiary na konto parafialne. Uczyniło to 16 osób na łączna sumę 1.140 zł. Dziękujemy także naszemu parafianinowi za fundację obrazu Św. Michała Archanioła, który już został zawieszony w kościele. Do Św. Michała Archanioła modlimy się na zakończenie każdej Mszy Świętej w kościele. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.