Uroczystość Odpustu Parafialnego – 10 X 2001.

Uroczystość Odpustu Parafialnego - 10 X 2001.