Duszpasterstwo parafialne

Duszpasterstwo sakramentalne
sakrament chrztu
przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i Rocznicy
sakrament bierzmowania
sakrament pokuty
sakrament namaszczenia chorych i duszpasterstwo chorych
sakrament małżeństwa

Nauczanie Kościoła
katechizacja
biblioteka parafialna
wypożyczalnia kaset video
wizyta duszpasterska
gazetka parafialna
duszpasterstwo aresztu śledczego