IV Niedziela Wielkiego Postu ? 31 marca 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w przyszłą niedzielę – 7 kwietnia na wszystkich Mszach świętych. Poprowadzi je ks. Andrzej Bosowski. Rekolekcje szkolne dla szkół podstawowych, odbędą się w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę. Zachęcamy rodziców do interesowania się uczestnictwem ich dzieci w rekolekcjach szkolnych. Szczegółowy program rekolekcji wywieszony jest w gablotce przy wyjściu z kościoła. Prosimy o korzystanie ze spowiedzi wielkanocnej w czasie rekolekcji. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni przed Świętami.

Zapraszamy na wielkopostną Adorację Krzyża, którą poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym, w poniedziałek – 1 kwietnia po Eucharystii o godz. 19.00.

Śpiew Akatystu ku czci Matki Bożej w środę – 3 kwietnia o godz. 19.45 w kościele.

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek – 4 kwietnia po Eucharystii o godz. 19.00 do 21.00.

Spowiedź pierwszopiątkowa w piątek – 5 kwietnia od godz. 9.30 i od godz.17.30.

Droga krzyżowa dla dzieci o g. 18.00 połączona będzie z Komunią pierwszopiątkową.

Pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 6 kwietnia po Eucharystii godz. 19.00. Dzieci i młodzież zapraszamy na specjalnie prowadzone dla nich nabożeństwo o godz. 9.00.

Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego zbierane będą w przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych i przez pozostałe dni rekolekcji wielkopostnych.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę – 7 kwietnia o godz. 16.30 w sali dolnego kościoła. Zapraszamy na to spotkanie także nowych chętnych do naszej parafialnej wspólnoty różańcowej.

Zespół Caritas rozprowadza przy wyjściu głównym z kościoła świece wielkanocne, z czego dochód przeznaczony jest na pomoc świąteczną dla ubogich rodzin naszej parafii, objętych pomocą Caritas. Możemy także składać produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla ubogich, do kosza ustawionego przed bocznym ołtarzem Św. Antoniego. Tam także ustawiona jest stała puszka Caritas na ofiary dla ubogich.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w marcu złożyło trzynaście rodzin na łączną sumę 2.970 zł. Dziękujemy także czternastu rodzinom za fundację czternastu róż wotywnych wokół obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które już zostały tam umieszczone. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2019 r.

 wtorki, godz. 19.00 ? sala dolnego kościoła

prowadzi – ks. prałat dr Andrzej Bosowski

2 IV – Jezus zapowiada upadek Jerozolimy

 przerwa rekolekcyjna i świąteczna

 23 IV – Wydarzenie w Emaus

 30 IV – Wiara w Zmartwychwstanie w ujęciu Św. Pawła

7 V – Mity pogańskie o zmartwychwstaniu a opowiadania ewangeliczne

14 V – Idźcie ! jesteście posłani !

Z A P R A S Z A M Y