IV Niedziela Wielkiego Postu

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2024 r.

Porządek  nabożeństw  wielkopostnych:

– droga  krzyżowa – w piątki o godz.: 10.30,  18.00 – dla dzieci  i  o  19.45

– gorzkie  żale  –  w  niedzielę  o  godz. 18.30

Zachęcamy także do prywatnego odprawiania drogi krzyżowej przy plenerowej drodze krzyżowej na placu przykościelnym, pomiędzy krzyżem papieskim a grotą maryjną.

Zapraszamy do udziału w Mszy św. dziękczynnej w Świątyni Opatrzności Bożej w środę 13 marca o godz. 18.00. Będzie to Msza św. dziękczynna za pontyfikat papieża Franciszka w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

Wielkopostne rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne rozpoczniemy za tydzień – 17 marca. Szczegółowy program rekolekcji wywieszony jest w gablotce przy wyjściu z kościoła oraz zamieszczony jest na stronie internetowej parafii. Rekolekcje do dorosłych wygłosi Ks. Prałat dr Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, rozpoczynamy w poniedziałek – 11 marca o godz. 20.00 w sali przy kancelarii parafialnej.

„Rodzina pomaga rodzinie” to formuła świątecznej pomocy osobom potrzebującym w naszej parafii, pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas. Chętne rodziny naszej parafii prosimy, aby zgłosiły się przy wyjściu z kościoła do wolontariuszy i wyraziły swoją wolę ofiarowania paczki świątecznej dla rodzin i podopiecznych parafialnego Zespołu Caritas.

Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece wielkanocne przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki lub w ofiaromacie.