Osiemnasta Niedziela Zwykła- 31 lipca 2022

Przypominamy, że od roku 1984 miesiąc sierpień, ze względu na wielkie uroczystości Maryjne i ważne rocznice narodowe – obchodzimy jako miesiąc abstynencji. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. Jest także znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem dobrym przykładem dla innych. Zachęcamy więc do zachowania w sierpniu abstynencji  od  alkoholu.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzimy w piątek – 6 sierpnia.  Eucharystie  w  tym  dniu  o  godz. 7.00  i  19.00.

Spowiedź pierwszopiątkowa w najbliższy piątek – 6 sierpnia od godz.18.00.

Pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 7 sierpnia po Eucharystii o godz. 19.00.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę,  przyzywając  wstawiennictwa  naszych  świętych  rodaków.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w lipcu złożyło 18 rodzin na łączną sumę 4250 zł. Dziękujemy wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii. Bóg zapłać.

Miesięczne zebranie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę – 7 sierpnia  o godz. 18.00  w  sali  dolnego  kościoła. Zapraszamy na to spotkanie także nowych chętnych  do  naszej  parafialnej  wspólnoty  różańcowej.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za środkowym  rzędem  ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która  się  tam  znajduje.