Dziewiętnasta Niedziela Zwykła – 7 sierpnia 2022 r.

Przypominamy, że od roku 1984 miesiąc sierpień, ze względu na wielkie uroczystości Maryjne i ważne rocznice narodowe – obchodzimy jako miesiąc abstynencji. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. Jest także znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem dobrym przykładem dla innych. Zachęcamy więc do zachowania w sierpniu abstynencji  od  alkoholu.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie 13 sierpnia w sobotę po  Eucharystii  o  godz. 19.00.

Liturgiczne wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, w Kościele Powszechnym, obchodzimy 14 sierpnia, w Niedzielę. W tym dniu po Eucharystiach, które będą sprawowane, relikwie Św. Maksymiliana znajdujące się w naszym kościele, wystawione  będą do publicznej czci na ołtarzu głównym. Przypominamy, że Uroczystość Odpustu ku czci św. Maksymiliana w naszej parafii, obchodzona jest corocznie 10 października, w rocznicę Jego kanonizacji, która odbyła się 10 października  1982 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, popularnie zwana Świętem Matki Bożej Zielnej, obchodzimy w przyszły poniedziałek ? 15 sierpnia. Błogosławieństwo ziół i kwiatów odbędzie się tego dnia na każdej Eucharystii o godz. 8 00, 9 30, 11 00, 12 30, 19 00. W tym dniu przypada także państwowe Święto Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą. Zachęcamy do wywieszenia flag państwowych  w  oknach  mieszkań, co  jest  oznaką  naszego  patriotyzmu.

Przypominamy, że w każdą sobotę odbywa się w naszym kościele wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu po Eucharystii o godz. 19.00 do godz. 21.00.  Adorację prowadzi grupa  modlitewna  działająca  w  naszej parafii. Kaplica adoracyjna, gdzie mamy możliwość indywidualnej adoracji w ciszy,  otwarta  jest  codziennie  w  godz. 9.00 ? 22.00.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę,  przyzywając  wstawiennictwa  naszych  świętych  rodaków.

Pamiętamy w modlitwie o polskich pielgrzymach którzy jechali do sanktuarium w Medziugorie i ulegli wypadkowi. Prosimy Boga za poszkodowanymi o powrót do zdrowia, a za zmarłych o łaskę nieba.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za środkowym  rzędem  ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która  się  tam  znajduje.