Siedemnasta Niedziela Zwykła – 24 lipca 2022 r.

Siedemnasta Niedziela Zwykła – 24 lipca 2022 r.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony corocznie w czwartą niedzielę lipca. Dziadkowie i osoby starsze, a także wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Dziś gościmy Ks. Tomasza Długosza pracującego od kilku lat na Ukrainie. Po Mszach świętych odbywa się zbiórka ofiar na potrzeby parafii w której posługuje Ks. Tomasz.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 30 lipca o godz. 19.00. Pół godziny wcześniej imienna modlitwa za tych zmarłych.

Obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów odbędzie się w przyszłą niedzielę – 31 lipca, po każdej Mszy św. Samochody i inne pojazdy prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Wpłaty ofiar na Radio Maryja przyjmowane są dzisiaj przy głównym wyjściu z kościoła.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.