Szesnasta Niedziela Zwykła – 17 lipca 2016 r.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściach z kościoła przeprowadza Zespół „Caritas”.

Obrzęd błogosławienia kierowców i samochodów, z racji obchodzonego w dniu – 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie w przyszłą niedzielę – 24 lipca, po każdej Eucharystii. Samochody prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Odbywają się one w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na to nabożeństwo.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.
Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża informuje , że podczas zbiórki w naszej parafii zebrało 5297zł. za ofiarność składamy serdeczne Bóg zapłać

W dniach od 20-25 lipca będziemy gościli młodzież, która przybędzie na ŚDM. Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnych spotkaniach a szczególnie w piątek 22.07 o godz. 21:00 koło krzyża papieskiego rozpocznie się liturgia światła, w niedzielę 24.07 o godz. 12:30 będzie wspólna Msza św. na zakończenie pobytu młodzieży w naszej parafii. Szczegółowy program jest rozdawany przy wyjściu z kościoła.

Program ŚDM
w Parafii Św. Maksymiliana w Warszawie
ul. Rzymowskiego 35

Środa 20.07.2016 – Dzień przyjazdu pielgrzymów
18:00 – powitanie pielgrzymów – rejestracja – sala dolnego kościoła
21:00 – wieczór zapoznawczy – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN
– sala dolnego kościoła

Czwartek 21.07.2016 – Dzień kultury i historii
9.00 – Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,
Zamek Królewski – wejście dla pielgrzymów i wolontariuszy
14:30 – obiad w parafii dla pielgrzymów i wolontariuszy – sala dolnego kościoła
18:00 – Ogólnodiecezjalne spotkanie na Placu Piłsudskiego dla uczestników ŚDM

Piątek 22.07.2016 – Dzień pielgrzymowania
08:00 – Zwiedzanie stolicy – indywidualnie lub z wolontariuszami ŚDM
14:30 – Obiad w parafii dla pielgrzymów i wolontariuszy – sala dolnego kościoła
21:00 – Nabożeństwo adoracyjne z liturgią światła i wieczór uwielbienia ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN

Sobota 23.07.2016 – Dzień rekreacji
08:00 – Zwiedzanie stolicy – indywidualnie lub z wolontariuszami ŚDM
14:30 – obiad w parafii dla pielgrzymów i wolontariuszy – sala dolnego kościoła
18:00 – Msza św. posłania dla wszystkich uczestników ŚDM przy Świątyni
Opatrzności Bożej

Niedziela 24.07.2016 – Dzień w rodzinach
12:30 – uroczysta Msza św. kończąca ŚDM w parafii
14.00 – obiad u rodzin goszczących młodzież, wspólne spędzenie popołudnia
21:00 – wieczór pożegnalny – sala dolnego kościoła –
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN

Msza św. 7:00 i 19:00
Parafialne Centrum ŚDM w sali dolnego kościoła
czynne od 20.07-24.07.2016 w godz. 8:00 – 22:30

W nagłych przypadkach proszę dzwonić:
Ks. Andrzej Krzesiński tel. +48 607-095-113

WYD Program
In St. Maximilian Kolbe Parish in Warsaw
Rzymowskiego 35

Wednesday 20.07.2016 – Pilgrims arrival
6:00 pm – Greeting of the pilgrims and registration in the lower church hall
9:00 pm – Get-together evening – lower church hall

Thursday 21.07.2016 – Culture and history day
9:00 am – Warsaw Uprising Museum, Copernicus Science Centre, Royal Castle – touring for pilgrims and volunteers
2:30 pm – Dinner for pilgrims and volunteers – lower church hall
6:00 pm – Diocesan gathering in the Piłsudski Square for all the participants of the WYD

Friday 22.07.2016 – Pilgrimage day
8:00 am – Warsaw sightseeing – individually or with WYD volunteers
2:30 pm – Dinner for pilgrims and volunteers – lower church hall
9:00 pm – Service of Adoration with liturgy of light and evening of worship – WE INVITE ALL PARISHIONERS TO JOIN US

Saturday 23.07.2016 – Recreation day
8:00 am – Warsaw sightseeing – individually or with WYD volunteers
2:30 pm – Dinner for pilgrims and volunteers – lower church hall
6:00 pm – Solemn Mass at the Temple of Divine Providence for all the participants of the WYD

Sunday 24.07.2016 – Day with the families
12:30 pm – Solemn Mass ending the parish days of the WYD
2:00 pm – Dinner and afternoon with the host families
9:00 pm – Farewell gathering – lower church hall

Holy Mass at 7:00 am and 7:00 pm
The Parish WYD Centre – lower church hall
open from 20.07.2016 to 24.07.2016 between 8:00 am and 10:30 pm

In case of emergency please contact Fr. Andrzej Krzesiński: +48 607 095 113