Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła – 30 października 2022 r.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła – 30 października 2022 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy we wtorek – 1 listopada. Eucharystie w tym dniu odprawiane będą według porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz.17.30, której nie będzie. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane ?Dniem Zadusznym?, obchodzimy w środę – 2 listopada. Eucharystie w tym dniu o godz.: 7.00, 10.00 i 19.00. Procesja z modlitwami za zmarłych w Dzień Zaduszny po Eucharystii o godz. 10.00.

Przypominamy, że codziennie w dniach od 1 do 8 listopada możemy ofiarować za jednego zmarłego odpust zupełny. Warunkami do uzyskania odpustu są: wzbudzenie intencji zyskania odpustu, nawiedzenie i modlitwa za zmarłych na cmentarzu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości przyjścia z pomocą naszym bliskim zmarłym, co jest wyrazem naszej wdzięczności za dobro od nich otrzymane.

Na ? wypominki ? za zmarłych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Śpiew Akatystu ku czci Matki Bożej w środę – 2 listopada o godz. 19.45.

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek – 3 listopada, po Eucharystii wieczornej do godz. 21.00. Adorację prowadzi Akcja Katolicka.

Spowiedź pierwszopiątkowa w piątek – 4 listopada od godz. 9.30 i od godz.18.00.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Świętych Rodaków. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 5 listopada po Eucharystii godz. 19.00.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę – 6 listopada o godz. 16.30 w sali dolnego kościoła a procesja eucharystyczna o godz. 18.30.

Akcja Katolicka w przyszłą niedzielę rozprowadzać będzie świecę Niepodległości, którą zapalamy 11 listopada. Jest ona formą cegiełki na Świątynię Opatrzności Bożej.

Zebranie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w przyszłą Niedzielę o godz. 20:00 na plebanii.

Zakończono drugi etap prac izolacyjnych schodów w wejściu do kościoła. Dotychczasowy koszt to 57000zł. Ostatni etap rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w październiku złożyło dwadzieścia dziewięć rodzin na łączną sumę 10600 zł. Troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami.